0
0356 021 323 - 0356 181 936
IN ẤN NAME CARD GIÁ CỰC RẺ

NAME CARD - CARD VISIT
Thời gian in name card nhanh nhất 2 ngày, kể từ ngày duyệt market.
QUY CÁCH IN:

- Kích thước thành phẩm: (88 x 53) mm
- In 4 màu 2 mặt. Cán màng mờ 2 mặt, cắt thành phẩm.
- Định lượng giấy: Briston 300 gsm
- Số lượng in tối thiếu (05 hộp / mẫu)


 
BẢNG GIÁ IN THAM KHẢO (Danh thiếp in Offset 4 màu 2 mặt)